• Phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị TW4
  Thứ Ba 22:21 03/06/2014

  Phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị TW4

  Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 12/4/2012 của Đảng uỷ than Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nội dung của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

 • Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng
  Thứ Ba 22:18 03/06/2014

  Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng

  Trong 2 ngày 21 và 22/9/2011 Đảng bộ Công ty Cổ phần than Núi Béo –Vinacomin đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Bí thư chi bộ và các ủy viên. Tham dự lớp học có 92 đồng chí là các cấp Ủy viên chi bộ trực thuộc và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.

 • Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV
  Thứ Ba 22:18 03/06/2014

  Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV

  Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ Công ty Cổ phần than Núi Béo - TKV với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm - Phát triển bễn vững" họp từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2010 với sự có mặt của 135 đại biểu triệu tập từ 30 Chi bộ đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và thắm tình đoàn kết.

 • Triển khai học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành khoá X
  Thứ Ba 22:22 03/06/2014

  Triển khai học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành khoá X

  Ngày 16/11/2008 tại trung tâm tổ chức hội nghị Tỉnh Quảng Ninh Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV đã triển đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 khoá X

 • Triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X
  Thứ Ba 22:25 03/06/2014

  Triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X

  Ngày 04/12/2007 Tại văn phòng 799 Lê Thánh Tông - Hạ long Công ty Cổ phần than Núi Béo – TKV đã tổ chức triển khai đợt học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương (Khoá X)

 • Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Thứ Ba 22:25 03/06/2014

  Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 26/03/2007 Tại Trung tâm Tổ chức Hội Nghị Tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

 • Hội Nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2006
  Thứ Ba 22:25 03/06/2014

  Hội Nghị Tổng kết Công tác Đảng năm 2006

  Ngày 09/01/2007 Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2006 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2007.

Than Hòn gaiThan Hà LầmThan Nam MẫuThan Quang hanhThuc phamIATAvinacominThan Hà Tu