Lịch sử hình thành

Công Ty than cổ phần than Núi Béo là một công trình hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô(cũ) và Việt Nam, do Liên Xô thiết kế và đầu tư xây dựng. Mỏ được Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 214 - CT ngày 3/7/1985. Tổng trữ lượng Công nghiệp trong ranh giới khai trường lộ thiên 31.9 triệu tấn, Tổng khối lượng đất bóc 145.6 triệu m3 đất đá, hệ số bóc bình quân 4.55m3/t, đáy công trường kết thúc - 142m.

Năm 1987 bắt đầu khởi công xây dựng Mỏ (các công trình xây dựng cơ bản ban đầu).
 
 
 Ngày 7 - 11 - 1989 xúc gầu xúc đầu tiên thực hiện quá trình khai thác than tại Núi Béo
 
Tháng 8 - 1988, Bộ Mỏ & Than có quyết định số 1019 - NL - TCCB - LĐ ngày 24 - 8 - 1988 thành lập Mỏ Than Núi Béo trực thuộc công ty than Hòn Gai.
 
   
 CNCB những ngày đầu thành lập mỏ
 
Năm 1996 Mỏ than Núi Béo độc lập trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam theo Nghị định số 27/CP ngày 06/05/1996 của Chính phủ; Quyết định số 2603/QĐ - TCCB ngày 17/09/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định số 886-TVN/HĐQT ngày 27/05/1996 của HĐQTTVN.

Tháng 10 năm 2001 Theo quyết định số 405/QĐ - HĐQT của Hội đồng quản trị TVN, mỏ than Núi Béo đổi tên thành Công ty than Núi Béo.

Ngày 30/11/2005 Bộ Công nghiệp có Quyết định số 3936/QĐ-BCN v/v phê duyệt phương án và chuyển công ty than Núi Béo thành công ty cổ phần Than Núi Béo và đến ngày 1 tháng 4 năm 2006 Công ty than Núi Béo chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Than Núi Béo nay là Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

Trải qua gần 24 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được:

- Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới".

- 01 Huân chương lao động hạng nhất

- 02 Huân chương lao động hạng nhì

- 15 Huân chương lao động hạng ba

- 03 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua (2001, 2006, 2009) và nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

- Cờ và bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ LĐTB & XH, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Công ty có tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng tăng mạnh, các chỉ tiêu chính thực hiện trong những năm gần đây như sau:

- Năm 2002: Bốc xúc 5,7 triệu m3 đất đá, khai thác trên 800 nghìn tấn than, doanh thu bán than đạt 160 tỷ đồng (gấp 1,5 lần năm 2001), thu nhập bình quân đạt gần 1,6 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2003: Bốc xúc trên 9,7 triệu m3 đất đá, khai thác 1,27 triệu tấn than - đạt công suất thiết kế và về trước kế hoạch được giao hơn 2 năm, doanh thu bán than trên 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 2 triệu đồng/người/tháng;

- Năm 2004: Bốc xúc được 14,5 triệu m3 đất đá, khai thác gần 2 triệu tấn than - vượt công suất thiết kế 800 nghìn tấn, doanh thu bán than đạt 580 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 2,5 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2005, Công ty bốc xúc trên 20 triệu m3 đất đá, khai thác 3 triệu tấn than, tổng doanh thu đạt trên 800 tỷ đồng trong đó doanh thu bán than đạt trên 766 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 3 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2006, Công ty phấn đấu bốc xúc trên 21 triệu m3 đất đá, khai thác 3.8 triệu tấn than, tổng doanh thu đạt trên 1100 tỷ đồng.

-Năm 2007, Công ty bốc xúc trên 18.5 triệu m3 đất đá, khai thác 4.2 triệu tấn than, tổng doanh thu đạt trên 1180 tỷ đồng.

-Năm 2008, Công ty bốc xúc trên 17 triệu m3 đất đá, khai thác trên 3.8 triệu tấn than, tổng doanh thu đạt trên 1400 tỷ đồng.

-Năm 2009, Công ty bốc xúc trên 21.7 triệu m3 đất đá, khai thác trên 5.5 triệu tấn than, tổng doanh thu đạt trên 1800 tỷ đồng.

- Năm 2010: Bốc xúc 21 triệu m3 đất đá, sản xuất 5,3 triệu tấn than, tổng doanh thu 1.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2011: Bốc xúc 21,5 triệu m3 đất đá, sản xuất 5,15 triệu tấn than, tổng doanh thu 2.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng.
 
Các Đồng chí Giám Đốc qua các thời kỳ
                
 Nguyễn Huy Trinh
1988 đến 1990
 Dương Văn Mạc
1990 đến 1994
 Trần Hữu Đức
1994 đến 1996
 Phạm Minh Thảo
1996 đến 2009
 Vũ Anh Tuấn
2009 đến 2015
 Ngô Thế Phiệt 2015 đến nay
 Hiện nay, Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin là một doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, là Công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, mở tài khoản tại các Ngân hàng trong nước & Quốc tế.
 

IATAThan Hòn gaiThan Hà LầmThan Nam MẫuThan Quang hanhThuc phamThan Hà Tuvinacomin