portal Nui Beo
Tráng A Vàng Tủa - thợ lò Than Núi Béo làm theo lời Bác

Tráng A Vàng Tủa - thợ lò Than Núi Béo làm theo lời Bác

Thợ lò Tráng A Vàng Tủa dân tộc H'mông quê ở thôn Pà Nó, xã Mường Khoa, huyển Bắc Sơn, tỉnh Sơn La đang làm việc tại Công ...

Than Hà TuThuc phamThan Quang hanhKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Hà LầmCong Nghe MovinacominThan Nam MẫuThan Hòn gai