Check mailportal Nui Beo
Tổ chức tặng quà cho gia đình công nhân khó khăn trong tháng Công nhân năm 2016

Tổ chức tặng quà cho gia đình công nhân khó khăn trong tháng Công nhân năm 2016

Nằm trong chuỗi hoạt động theo kế hoạch phát động tháng Công nhân năm 2016 với chủ đề: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ...

Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Phát động chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Tham gia buổi lễ có hơn 300 đoàn viên thanh niên thuộc 31 chi đoàn trong Công ty. Ngay sau buổi lễ, các đoàn viên đã tổ chức ...

Than Hà LầmCong Nghe MoThan Nam MẫuHầm lò IIĐiều trị ung thưvinacominIATAThan Hà TuGia đìnhThan Hòn gai