portal Nui Beo
Thành lập công trường Khai thác số 5

Thành lập công trường Khai thác số 5

Để đạt mục tiêu hoàn thành sản lượng khai thác than hầm lò, đáp ứng yêu cầu sản xuất ngày càng mở rộng và xuống sâu, ngày ...

Than Hà TuThan Hà LầmThuc phamvinacominIATAThan Nam MẫuThan Hòn gaiThan Quang hanh