Hội nghị sơ kết quý I, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Than Quảng Ninh

Thứ Ba 15:31 06/04/2021

Ngày 2/4/2021, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị sơ kết quý I, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07 ban hành ngày 08/3/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và các bí thư chi bộ trong Công ty.

Trong quý I năm 2021, mặc dù Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 song dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ, Công ty đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, sản xuất kinh doanh ổn định, đời sống CBCNLĐ được chăm lo chu đáo, sản xuất đảm bảo an toàn, đảm bảo an ninh và triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

 

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Đảng bộ Công ty đã triển khai sâu rộng tới toàn thể người lao động nhằm nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ CBCNLĐ. Qua 5 năm triển khai, với quá trình  cố gắng, nỗ lực vượt khó, toàn Công ty đã có trên một nghìn lượt CBCNLĐ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, hàng chục tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành tặng bằng khen… Tại hội nghị, 18 tấm gương Người thợ mỏ - Người chiến sĩ tiêu biểu nhất năm 2019 và năm 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng. Hội nghị đã thống nhất trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh học tập Bác về thực hành tiết kiệm và đoàn kết trong đơn vị bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 08/3/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, Công ty đã có nhiều giải pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, góp phần ổn định sản xuất. Để quá trình tái cơ cấu lại  lao động không làm tác động xấu đến tư tưởng của người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động lộ thiên, trong năm 2018, Đảng ủy Công ty đã ban hành Nghị quyết số 868 ngày 09/5/2018, lãnh đạo Công ty thực hiện khẩn trương việc sắp xếp lại các đơn vị, phòng ban theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc và tuyên truyền công tác tái cơ cấu đến toàn thể người lao động. Kết quả, mặc dù quá trình tuyển sinh, tuyển dụng lao động hầm lò gặp rất nhiều khó khăn song 5 năm qua, Công ty đã tuyển dụng được 1.900 lao động hầm lò, tiết giảm hơn 1.000 lao động lộ thiên trong đó sắp xếp chuyển đổi thành công cho 267 lao động lộ thiên sang hầm lò. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ lao động làm việc trong hầm lò vẫn giảm tương đối cao, trình độ tay nghề còn thấp đã ảnh hưởng nhiều đến năng suất lao động, làm tăng chi phí sản xuất, tiền lương. Nhận định những yếu tố trên có thể là một trong những nguyên nhân chính khiến Công ty gặp nhiều khó khăn khi mỏ đạt công suất thiết kế, Đảng bộ Công ty đã và đang tập trung chỉ đạo Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu lực lượng lao động, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCNLĐ và giữ chân thợ lò ngay từ khi họ đang học nghề.

Có thể nói giai đoạn 5 năm vừa qua, tuy Than Núi Béo có sự biến động rất lớn về tổ chức sản xuất song với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ Công ty, với nhiều giải pháp, chính sách hiệu quả trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đã cơ bản góp phần đáp ứng yêu cầu nhân lực, giúp Công ty đảm bảo sản xuất ổn định./.

 
Hoàng Hiền 

Than Quang hanhThan Hòn gaivinacominThuc phamCong Nghe MoThan Nam MẫuThan Hà LầmKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Hà Tu