Bảng vàng thành tích

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

 

+ Công ty được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2005.

+ Công ty và Công đoàn Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất.

+ Đảng bộ Công ty, Công đoàn Công ty và Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

+ Đảng bộ Công ty, Công đoàn Công ty, Đoàn Thanh niên Công ty và Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

 
           
 
 
Huân chương lao động của Chủ Tịch Nước
 

+ Công ty 3 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm: 2000, 2004, 2008.

+ Công ty 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua các năm: 2001, 2006, 2009, 2012, 2015.

+ Công ty nhiều lần được Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội; Bộ Công Thương; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá, thể thao & du lịch; Bộ Công an; Tổng cục Thuế, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước… tặng Cờ và Bằng khen.

 
 
          
   
 
 Cờ thi đua của Chính phủ
 

+ Công ty nhiều lần được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các ban, ngành trong tỉnh tặng Cờ và Bằng khen về thành tích đóng góp với tỉnh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa phương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

         
 Danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc  Danh hiệu của Bộ công an

 

+ Công ty nhiều lần được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác.

+ Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận danh hiệu Trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục.

 

+ Công đoàn Công ty được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam công nhận là tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc nhiều năm liên tục.

+ Đoàn Thanh niên Công ty được Đoàn than Quảng Ninh công nhận là cơ sở  Đoàn vững mạnh, xuất sắc nhiều năm liên tục.

+ 1 CBCNLĐ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động;

+ 3 CBCNLĐ Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

+ 8 tập thể nhỏ và 12 CBCNLĐ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba.

+ 30 tập thể nhỏ và 42 CBCNLĐ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

+ Hơn 100 CBCNLĐ được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

 

+ Hàng trăm tập thể nhỏ, hàng nghìn CBCNLĐ được các Bộ, Tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh tặng thưởng Bằng khen và danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

 

Kiểm soát vào ra NBCvinacominThan Hà LầmThan Nam MẫuCong Nghe MoThan Hòn gaiGiám sát khí mỏ