Bảng vàng thành tích

Năm 1997 :
10 cá nhân giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua TVN. Được Tổng công ty Than Việt Nam & UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen

Năm 1998 :
- Công ty Được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Công nghiệp tặng bằng khen, UBND tỉnh & Công an tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen.
- Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn Công ty được Công đoàn Công nghiệp Việt Nam & Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen.

- Đoàn TN Công ty được Đoàn Than Quảng Ninh công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc.
 
Huân chương lao động hạng 3 của chủ tịch nước
 
Năm 1999 :
- Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, UBND tỉnh tặng bằng khen
- Đảng bộ công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh
- Công đoàn Công ty được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen và được Công đoàn Tổng công ty Than Việt Nam tặng cờ công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
- Đoàn TN Công ty được Đoàn Than Quảng Ninh công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc
- 12 Cá nhân giành danh hiệu Chiến sĩ thi đua TVN, 1 Cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Năm 2000:
- Công ty được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp giỏi, Bộ Công nghiệp, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty TVN tặng bằng khen.
- Đảng bộ công ty được Đảng bộ TQN công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn công ty được tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào " Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn - Vệ sinh Lao động" và được Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen
- Đoàn TN Công ty được Đoàn TQN công nhận là Cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc và được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCSHCM tặng Bằng khen.
1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 cá nhân là Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Công nghiệp

Năm 2001 :
- Công ty được Chính phủ tặng cờ công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua, bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của Bộ lao động thương binh & xã hội, Bộ công an tặng bằng khen về thành tích thực hiện tốt phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc 3 năm : 1999, 2000, 2001 và phong trào Quần chúng bảo vệ ANTT( 1998 - 2001)
 Cờ thi đua của Chính phủ
 UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp giỏi và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, trong công tác PCCC 5 năm (1996 - 2001)
- Đảng bộ công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh
- Công Đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào " Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn - Vệ sinh lao động" và được công đoàn TVN, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen.
- Đoàn TN Công ty được Đoàn TQN công nhận là Cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc.
3 tập thể và 1 CBCNV được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6tập thể và 6 cá nhân được Bằng khen của Bộ Công nghiệp, 5 CBCNV được tổng LĐLĐ Việt nam tặng bằng Lao Động sáng tạo, 450 CBCNV đạt danh hiệu Thợ mỏ vẻ vang, 42 CBCNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Công ty.

Năm 2002 :
- Công ty được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhì, Bộ Công nghiệp tặng cờ thi đua và tặng bằng khen về thành tích thực hiện tốt công tác AT VSLĐ - PCCN, vì sự tiến bộ của phụ nữ, 128 CBCNV được tặng Huy chương : " Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam", UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khenvà công nhận danh hiệu Doanh nghiệp giỏi, Sở LĐTB & XH tỉnh Quảng Ninh chứng nhận đạt tiêu chuẩn AT VSLĐ
- Đảng bộ công ty được Đảng bộ Than Quảng Ninh công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền 5 năm (1998 - 2002)
- Công đoàn công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 và được công đoàn Tổng công ty TVN, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen.
- Đoàn TN Công ty được Đoàn TQN công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc.
1 Cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, 10 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công nghiệp.

Năm 2003 :
- Công ty được Bộ Công an tặng cờ về thành tích xuất sắc trong phong troà Bảo vệ an ninh Tổ Quốc, cán bộ, chiến sĩ đại đội tự vệ Công ty được UBND TP.Hạ Long tặng giấy khen về thành tích trong diễn tập quốc phòng, Bộ công nghiệp tặng cờ công nhận là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện “ Năm an toàn Công nghiệp 2003”, Bộ Lao động Thương binh xã hội tặng cờ công nhận là đơn vị thực hiện tốt công tác Bảo hộ lao động, UBND Tỉnh Quảng ninh tặng Bằng khen và công nhận danh hiệu Doanh nghiệp giỏi. Tổng cục Thuế tặng bằng khen về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, Hội đồng TĐ – KT Trung ương tặng bằng khen thành tích việc chỉ đạo và thực hiện chỉ thị số 35/CT TW của Bộ Chính Trị, TVN tặng thưởng 100 triệu đồng thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ SXKD, Hội đồng TĐ – KT Tổng công ty TVN trình các cấp xét tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.
 
   
 Danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc  Danh hiệu của Bộ công an
  - Đảng bộ Công ty được Đảng bộ TQN công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh.
- Công đoàn công ty được tổng liên đoàn LĐVN tặng cờ công nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”
- Đoàn TN Công ty được Đoàn TQN công nhận là cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc
5 Cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 tập thể & 13 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công nghiệp, 94 Cá nhân giành danh hiệu CSTĐ TVN, 9 tổ đội giành Tổ đội đạt năng suất kỷ lục TVN

Năm 2004:
- Công ty được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen về làm tốt công tác an toàn trong sản xuất., 5 năm liên tục được công nhận danh hiệu Doanh nghiệp giỏi, Bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Bộ Công nghiệp tặng cờ công nhận xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện năm “An toàn Công nghiệp năm 2004”, Bộ tài chính tặng bằng khen về hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, TVN tặng cờ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua
 
 
 - Đảng uỷ và Công đoàn được công nhận là tổ chức trong sạch, vững mạnh, xuất sắc.
- Công Đoàn công ty được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua
- Đoàn TN Công ty được Tỉnh Đoàn QN tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN
2 cá nhân 5 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ. 31 tập thể và 76 cá nhân được Bộ công nghiệp tặng bằng khen, 17 tổ đội đạt năng suất kỷ lục TVN, 35 CBCNV giành danh hiệu CSTĐ Bộ Công Nghiệp
Giám đốc công ty được Bộ LĐTB & XH tặng bằng khen về thành tích AT – VSLĐ, Bộ công an tặng bằng khen, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, UBND tỉnh QN tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quần chúng bảo vệ ANTQ.

Năm 2005 :
 
 
Công ty được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (1993 - 2004)
Uỷ ban dân số gia đình và trẻ em tỉnh Quảng Ninh tặng giấy khen về thành tích có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh 5 năm (2001 - 2005)

Năm 2008 :

Công ty được trao tặng Giải Quả Cầu Vàng
 

IATAThan Hà TuThan Quang hanhThan Hà LầmThuc phamvinacominThan Hòn gaiThan Nam Mẫu