Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ Hai 13:51 06/07/2020

Ngày 04/7/2020 vừa qua, Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm các đồng chí: Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; lãnh đạo Công ty; các tổ chức: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh; bí thư các Chi bộ; trưởng phòng, quản đốc các đơn vị, phòng ban trong Công ty. Đồng chí Ngô Thế Phiệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết về: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 năm 2015 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm 2020 - 2025 của Đảng bộ Than Quảng Ninh. Đồng chí đã nêu ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần phải tổ chức triển khai thực hiện đến các chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty.

 

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V đề ra là: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ Than Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Sau Hội nghị, các Chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty sẽ đồng loạt tổ chức sinh hoạt để 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết./.
Hoàng Hiền

Thuc phamvinacominGiám sát khí mỏKiểm soát vào ra NBCThan Quang hanhCong Nghe MoThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Hà Lầm