Công nghệ

Thi công khai thác lộ thiên

Trong nhiều năm Công ty đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mua hàng loạt thiết bị đồng bộ : xe ô tô vận tải đất đá trọng tải 42 đến 55 tấn, máy xúc thuỷ lực dung tích gầu từ 3,5 đến 5,5 m3, xe lu, xe gạt làm đường, xe gạt cày xới đất đá, xe Volvo, xe CAT, xe Komatsu HD475 xe chở than v.v... Số thiết bị trên đã đem lại hiệu quả cao trong SXKD của Công ty.
 
 
 
 
Phân xưởng cơ khí luôn đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD   Dây chuyền sàng tuyển bằng công nghệ mới
 

Than Hà TuCong Nghe MoGiám sát khí mỏThan Hòn gaiThan Hà LầmThuc phamvinacominThan Nam MẫuKiểm soát vào ra NBCThan Quang hanh