Công nghệ

Thi công khai thác lộ thiên

Trong 10 năm qua, đặc biệt từ năm 2001 đến nay Công ty đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng mua hàng loạt thiết bị đồng bộ : xe ô tô vận tải đất đá trọng tải 42 đến 55 tấn, máy xúc thuỷ lực dung tích gầu từ 3,5 đến 5,5 m3, xe lu, xe gạt làm đường, xe gạt cày xới đất đá, xe Volvo, xe CAT, xe Komatsu HD475 xe chở than v.v... Số thiết bị trên đã đem lại hiệu quả cao trong SXKD của công ty.
 
 
 
 
Phân xưởng cơ khí luôn đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD   Dây chuyền sàng tuyển bằng công nghệ mới
 

Thuc phamThan Quang hanhThan Hòn gaiThan Hà LầmIATAvinacominThan Nam MẫuThan Hà Tu