Thông tin về công đoàn công ty


Các đồng Chí lãnh Đạo Công Đoàn qua các thời kỳ
 
 
 Ngô Văn Sơn
1988 đến 2001
 Nguyễn Phúc Hưng
2001 đến 2003
 Nguyễn Văn Trận
2003 đến 2010
 Bùi văn Chí
2010 đến 2015
 Nguyễn Tiến Nhương
2015 đến nay 
 
Các Thành tích cao quý:
Năm 1998 :
- Bằng khen của Công đoàn Công nghiệp Việt Nam
- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
Năm 1999:
- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
- Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Công đoàn Công đoàn Tổng công ty Than Việt Nam
Năm 2000:
- Cờ dẫn đầu phong trào thi đua đơn vị " Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn - Vệ sinh lao động" Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam"
- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
Năm 2001:
- Cờ dẫn đầu phong trào thi đua đơn vị " Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn - Vệ sinh lao động" Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam"
- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
- Bằng khen của Công đoàn Than Việt Nam
Năm 2002:
- Huân chương Lao động hạng Ba
- Bằng khen Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
- Bằng khen của Công đoàn Than Việt Nam
Năm 2003:
- Cờ dẫn đầu phong trào thi đua đơn vị " Xanh - Sạch - Đẹp, An toàn - Vệ sinh lao động" Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam"
- Bằng khen của Công đoàn Than Việt Nam
Năm 2004:
- Cờ thi đua Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 
 Tổng kết công tác công đoàn  công trình Đại tu máy gạt bánh lốp
 Hội thi kiến thức nữ CNVC  Đại hội đại biểu công đoàn công ty
 

Kiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏvinacominThan Hòn gaiThan Nam MẫuCong Nghe MoThan Hà Lầm