Đảng bộ công ty

Đảng bộ Mỏ than Núi Béo nay là Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được thành lập ngày 17 - 05 - 1989 trực thuộc Đảng bộ công ty than Hòn Gai.

 
đ/c Ngô Thế Phiệt
Bí Thư Đảng uỷ công ty cổ phần than Núi Béo-Vinacomin (2018 - 8/2023)
 
Trải qua thời gian hơn 30 năm, cùng với sự phát triển của nghành than, Đảng bộ Công ty Cổ Phần Than Núi Béo - Vinacomin đă làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình; lănh đạo tập thể cán bộ, đảng viên công nhân viên chức của mỏ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,xây dựng đảng bộ ngày càng phát triển.

Tiền thân của Đảng bộ mỏ Núi Béo là chi bộ Ban quản lý công trình 3, trực thuộc Đảng bộ cơ quan công ty than Hòn Gai (Ban quản lý công trình 3 là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ thiết kế xây dựng các cơ sở vật chất cho việc đầu tư khai thác mỏ Núi Béo dưới sự giúp đỡ của Liên Xô). Ngày 25 - 08 - 1988 Đảng uỷ công ty than Hòn Gai có quyết định số 05 QĐ/ĐU tách chi bộ BQL công trình 3 ra khỏi Đảng Bộ cơ quan công ty và nâng cấp thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng Bộ Công ty than Hòn Gai. ở thời điểm được tách ra này chi bộ BQL công trình 3 có 28 Đảng viên do đ/c Nguyễn Văn Khái làm bí thư chi bộ. Đây chính là những nhân tố nòng cốt trong xây dựng mỏ và Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin sau này.

Các đồng chí bí thư Đảng bộ qua các thời kỳ
 
 
Trần Xuân Hiệu
1988 đến 1996
Trần Hữu Đức
1996
Nguyễn Xuân Chiến
1996 đến 1998
Trần Công Phán
1998 đến 2010
Lã Tuấn Quỳnh
2010 đến 2018
 
Trải qua một thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất xây dựng mỏ đến ngày 17 - 05 - 1989. Đảng uỷ Công Ty than Hòn Gai có quyết định 104/QĐ - TC thành lập Đảng bộ mỏ than Núi Béo trên cơ sở chi bộ BQL công trình 3 và một số đảng viên được thuyên chuyển từ các đơn vị khác trong công ty sang mỏ. ở thời điểm thành lập Đảng bộ có Đảng viên và đồng chí Trần xuân Hiệu được chỉ định làm bí thư Đảng bộ đầu tiên. Ngày 8 - 6 - 1989 Đảng mỏ có quyết định số 01/QĐ - ĐU thành lập tổ chức trong Đảng bộ.
Lễ Thành lập Đảng bộ Lễ kết nạp Đảng viên đầu tiên
Theo nội dung quyết định trên Đảng bộ mỏ Núi béo lúc đó có 5 chi bộ : (Chi bộ Kỹ thuật, Chi bộ Tổ chức - Văn pHòng, Chi bộ Kế Hoạch - Vật tư - Kế toán, Chi bộ Công trường tổng hợp, Chi bộ phân xưởng sửa chữa Cơ điện - Dịch vụ). Ngay sau đó Đảng bộ đă bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình , lănh đạo cán bộ, đảng viên công nhân viên chức xây dựng các cơ sở vật chất cho việc khai thác mỏ. Bên cạnh đó Đảng bộ vẫn chú trọng công tác xây dựng Đảng; công tác an ninh, trật tự và lănh đạo các đoàn thể trong mỏ cùng phát triển . 

vinacominThuc phamKiểm soát vào ra NBCCong Nghe MoThan Nam MẫuGiám sát khí mỏThan Quang hanhThan Hà LầmThan Hòn gai