Đoàn cán bộ lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính nước CHDCND Lào tới thăm và làm việc tại Công ty

Thứ Sáu 11:44 03/11/2017

Chiều ngày mùng 2 tháng 10 năm 2017, tại trung tâm điều hành sản xuất, lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tiếp và làm việc với 20 học viên là cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang theo học lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Đây là một trong những nội dung đi thực tế nằm trong chương trình của khóa học. Tại buổi tiếp và làm việc, các học viên đã nghe lãnh đạo Công ty báo cáo khái quát quá trình xây dựng, phát triển Công ty 29 năm qua và xem phim tư liệu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, các học viên đã được trao đổi nhiều kinh nghiệm hay về quá trình sản xuất than, công tác hoàn nguyên môi trường, tuyển dụng lao động… mà Công ty đã và đang thực hiện.
 
 
 
Sau khi làm việc với lãnh đạo Công ty, Đoàn đã đi tham quan mặt bằng sân công nghiệp Công ty đang triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò, thăm khu vực hoàn nguyên môi trường tại bãi thải +256 và quần thể Nhà sinh hoạt văn hóa, thể thao công nhân của Công ty./. 
Hoàng Hiền 

Than Nam MẫuThan Hà LầmCong Nghe MoThan Hòn gaivinacominKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏ