Giới thiệu chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN NUIBEO COAL JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ: Số 799 - Lê Thánh Tông - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333. 825220 Fax: 0333.625270

-Tài khoản: 014000000815 - Ngân hàng Ngoại thương Quảng Ninh

- Mã số thuế: 57 001 017 00

- Email: giaodich @ nuibeo.com.vn

- Website: http://www.nuibeo.com.vn

- Chủ tịch HĐQT : Kỹ sư Nguyễn Văn Trịnh

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; Xây dựng các công trình thuộc mỏ; Sửa chữa thiết bị mỏ và phương tiện vận tải đường bộ; Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành than.

Than Hà TuHầm lò IIThan Hà LầmIATACong Nghe MoGia đìnhĐiều trị ung thưThan Nam MẫuThan Hòn gaivinacomin