Giới thiệu chung

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN

Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN NUIBEO COAL JOINT STOCK COMPANY

- Địa chỉ: Số 799 - Lê Thánh Tông - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033. 825220 Fax: 02033.625270

-Tài khoản: 0141000000815 - Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Quảng Ninh

- Mã số thuế: 57 001 017 00

- Email: giaodich @ nuibeo.com.vn

- Website: http://www.nuibeo.com.vn

- Chủ tịch HĐQT : Cử nhân  Trần Tuấn Anh

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, chế biến, kinh doanh than và các khoáng sản khác; Xây dựng các công trình thuộc mỏ; Sửa chữa thiết bị mỏ và phương tiện vận tải đường bộ; Kinh doanh vật tư, thiết bị ngành than.

Than Nam MẫuThuc phamKiểm soát vào ra NBCThan Hòn gaiGiám sát khí mỏThan Hà LầmvinacominCong Nghe MoThan Quang hanh