Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Than Hà LầmThuc phamThan Hòn gaiGiám sát khí mỏThan Quang hanhThan Nam MẫuvinacominCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBC