Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

vinacominGiám sát khí mỏThan Hòn gaiThan Hà LầmCong Nghe MoThan Nam MẫuThan Hà TuThan Quang hanhKiểm soát vào ra NBCThuc pham