Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Than Hà LầmThan Quang hanhThuc phamThan Hòn gaiThan Nam MẫuKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏCong Nghe MovinacominThan Hà Tu