Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Than Hà TuThan Hòn gaiKiểm soát vào ra NBCThuc phamThan Hà LầmThan Quang hanhCong Nghe MoThan Nam MẫuvinacominGiám sát khí mỏ