QUY CHẾ

QUY CHẾ
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – TKV
(Đính kèm quyết định số 4741/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2008)
 

Than Hòn gaiThan Nam MẫuThan Hà TuThan Hà LầmIATAvinacominGia đìnhCong Nghe MoĐiều trị ung thưHầm lò II