QUY CHẾ

QUY CHẾ
QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – TKV
(Đính kèm quyết định số 4741/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2008)
 

Hầm lò IIThan Hòn gaiThan Hà LầmGia đìnhIATACong Nghe MoĐiều trị ung thưThan Nam MẫuvinacominThan Hà Tu