Tổ chức hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi cấp Công ty năm 2021

Thứ Hai 11:24 26/07/2021

Ngày 24 tháng 7 năm 2021, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức thành công Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi năm 2021. Hội thi thu hút 44 thí sinh đại diện cho 306 An toàn vệ sinh viên đang làm việc tại các công trường, phân xưởng trong Công ty. Đến dự và cổ vũ Hội thi có đông đảo các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công nhân lao động trong Công ty.

Trong li phát biu khai mc, đồng chí Phm Bá Tước, Phó giám đốc, trưởng ban T chc Hi thi đã nhn mnh: Chúng ta đang phi đối mt vi đại dch Covid - 19 quy mô toàn cu nên bên cnh vic thc hin nhim v được giao, mng lưới An toàn v sinh viên cn tăng cường tuyên truyn cho người lao động thc hin tt công tác phòng chng dch bnh, góp phn cùng Công ty hoàn thành mc tiêu kép: Va phát trin sn xut va chng dch hiu qu.

 

Thông qua 2 phn thi lý thuyết và thc hành 12 ngành ngh sn xut, các thí sinh đã th hin s hiu biết ca mình v kiến thc an toàn lao động, thc hành k năng phòng cháy cha cháy, cu nn cu h và x lý tình hung sơ cu ban đầu khi người lao động gp thương tích. Ngoài ra các đơn v liên quân còn tham gia d thi 5 tiu phm v đề tài An toàn - V sinh lao động - Phòng chng cháy n.

Ti L bế mc, Ban T chc đã trao thưởng cho 11 thí sinh đạt loi xut sc, 26 thí sinh đạt loi gii và 22 tp th đạt gii Nht, Nhì, Ba, Khuyến khích, trong đó: gii Nht thuc v Công trường Chế biến than; 2 gii Nhì thuc v Công trường Khai thác 1 và Phân xưởng sa cha Máy m; 3 gii Ba thuc v các Công trường Đào lò s 1, s 3 và s 5.

 

Hi thi là sân chơi b ích, là dp để các An toàn v sinh viên ôn li kiến thc x lý các tình hung có th xy ra trong ca sn xut và trao đổi, giao lưu, hc hi kinh nghim t các đồng nghip, góp phn gim thiu tai nn lao động, nâng cao cht lượng hot động ca mng lưới an toàn v sinh viên ti đơn v. Đây là mt trong chui các hot động hưởng ng Tháng hành động v An toàn - V sinh lao động năm 2021, chào mng k nim 25 năm ngày thành lp Công đoàn Than - Khoáng sn Vit Nam 1/7 (1996 - 2021) và 92 năm ngày thành lp Công đoàn Vit Nam 28/7 (1929 - 2021)./.

Hoàng Hiền 

vinacominThan Hà LầmGiám sát khí mỏCong Nghe MoThan Quang hanhKiểm soát vào ra NBCThuc phamThan Nam MẫuThan Hòn gai