Sơ kết SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2021

Thứ Hai 11:39 05/07/2021

Ngày 3/7/2021 vừa qua, tại Hôi trường Trung tâm điều hành sản xuất, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công ty, trưởng phòng, quản đốc, chủ tịch Công đoàn, bí thư các chi đoàn và công nhân tiêu biểu đại diện cho các khối sản xuất.

Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty phản ánh: Tính đến hết tháng 6, Công ty đã khai thác xong toàn bộ khối lượng than lộ thiên khu vực Vỉa 14 và đã triển khai đổ thải Vỉa 11 theo phương án Tập đoàn phê duyệt.

 

Trong 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty mới xấp xỉ đạt 50% kế hoạch năm nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ đại dịch Covid - 19 bùng phát trở lại và do điều kiện địa chất lò chợ cơ giới hóa không như thiết kế ban đầu buộc Công ty phải chuyển diện. Trong khi đó, giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất lại không ngừng tăng cao. Để tháo gỡ một phần khó khăn trên, Công ty đã triển khai thực hiện các biện pháp trọng tâm nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; Thành lập các ban, tổ an toàn Covid -19 cấp đơn vị nhằm kiểm soát và phòng chống tốt dịch bệnh.

Công ty đã đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD quý III năm 2021 trong đó cần hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Khai thác 378 nghìn tấn than nguyên khai hầm lò; Đào 3.650 mét lò chuẩn bị sản xuất (trong đó có 1.850 mét lò chống neo); Chế biến 125 nghìn tấn than sạch từ đất đá lẫn than; Tiêu thụ 390 nghìn tấn than với mức doanh thu 630 tỷ đồng; Đảm bảo tiền lương cho CBCNLĐ đạt mức bình quân 14 triệu đồng/người/tháng.

 
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trên, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất; Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; Trình các bộ, ngành liên quan để sớm thông qua phương án khai thác tận thu tối đa phần than lộ thiên còn lại nhằm tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản; Tập trung đầu tư thiết bị để kịp thời đáp ứng sản xuất; Tăng cường đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ./.

Hoàng Hiền

 

Kiểm soát vào ra NBCCong Nghe MoThuc phamThan Hòn gaiThan Hà LầmvinacominThan Nam MẫuGiám sát khí mỏ