Thành lập công trường Đào lò số 6

Thứ Ba 9:44 19/01/2021

Để đẩy nhanh tiến độ đào lò, đáp ứng yêu cầu sản xuất, từ tháng 1 năm 2021, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin quyết định thành lập thêm Công trường Đào lò 6.


Sau khi thành lập, Công trường sẽ khẩn trương ổn định tổ chức, tập trung thi công các mũi đào lò song song với việc đảm bảo các điều kiện kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Dự kiến trong năm 2021, Công trường Đào lò 6 sẽ thực hiện đào 1.500 mét lò chuẩn bị sản xuất, góp phần cùng Công ty nâng cao năng lực tự đào lò./.
Hoàng Hiền 

vinacominCong Nghe MoThan Hà TuThan Quang hanhThuc phamThan Hà LầmGiám sát khí mỏKiểm soát vào ra NBCThan Nam MẫuThan Hòn gai