Hội nghị sơ kết công tác Đảng, SXKD và công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Bảy 17:18 07/07/2018

Qua 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã khai thác được 498 nghìn tấn than nguyên khai lộ thiên và 160 nghìn tấn than nguyên khai hầm lò; Bốc xúc 2,9 triệu m3 đất đá; Đào 5.500 mét lò chuẩn bị sản xuất và xây dựng cơ bản; Tiêu thụ 804 nghìn tấn than với doanh thu đạt 1.130 tỷ đồng

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt nhiều so với kế hoạch. Đặc biệt, chỉ tiêu đào chống lò bằng vì neo Công ty thực hiện được 4.420 mét, đạt 276% so với kế hoạch năm được Tập đoàn giao. Các khâu sản xuất đảm bảo giữ vững an toàn và trật tự an ninh. Người lao động trong Công ty có đủ việc làm với mức tiền lương bình quân đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng.

Đảng bộ Công ty luôn chủ động tìm hiểu, nắm bắt dư luận và tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân lao động, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng truyền đạo trái phép và tụ tập, tuyên truyền dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

 Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động luôn được Công ty chú trọng. Điều kiện làm việc, sinh hoạt và chất lượng bữa ăn công nghiệp đối với công nhân, đặc biệt là thợ lò ngày càng được cải thiện.

 

Thực hiện Chỉ thị của TKV về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng, tái cơ cấu lực lượng lao động và để đáp ứng tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò, Công ty đang tiếp tục sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, phòng ban và tổ chức tuyển dụng lao động nghề hầm lò để bổ sung cho các công trường khai thác, đào lò trong Công ty. Tính đến hết 6 tháng, Công ty đã tuyển dụng được 165 lao động nghề hầm lò, đạt 110% kế hoạch.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng, sơ kết sản xuất kinh doanh và sơ kết Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, sau khi thông qua báo cáo, lĩnh hội các tham luận, ý kiến phát biểu của lãnh đạo Công ty và đại diện một số đơn vị,phòng ban,  Công ty đã đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính quý III: Đào 2.225 mét lò, bốc xúc 1,2 triệu m3 đất đá, khai thác 125 nghìn tấn than nguyên khai, tiêu thụ 300 nghìn tấn than các loại với mức doanh thu đạt 412 tỷ đồng./.
Hoàng Hiền 

Than Hà LầmThuc phamThan Nam MẫuvinacominThan Hòn gaiThan Quang hanh