Thành lập Phân xưởng vận tải Giếng đứng

Thứ Tư 9:47 07/03/2018

Để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo, ngày 05 tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã chính thức công bố quyết định thành lập Phân xưởng vận tải giếng đứng. Bước đầu, cơ cấu tổ chức của Phân xưởng gồm trên 100 cán bộ, công nhân lao động

Cặp giếng đứng thuộc Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 3/2/2012, sau quá trình xây dựng, cặp giếng đã hoàn thiện và được nối thông ở mức -350. Từ tháng 2 năm 2016, Công ty thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trục tải giếng đứng phụ. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của CBCNLĐ Công ty, hệ thống máy trục tang đơn cáp giếng phụ đã hoàn thành và được đưa vào hoạt động từ tháng 9/2017. Hệ thống trục tải giếng đứng phụ được đưa vào hoạt động sẽ tạo diện đào lò khai thác mức -140 và mức -350. Sau khi thành lập Phân xưởng vận tải giếng đứng, tại mặt bằng +35 Phân xưởng sẽ được giao thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, thi công lắp đặt đường xe ga vòng; tại khu vực sân ga mức -140 và -350 Phân xưởng được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, vận hành hệ thống thiết bị trục tải giếng đứng phụ. 

 
Sau khi Phân xưởng  đi vào hoạt động ổn định sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ đào lò, ra than hầm lò của Công ty với mục tiêu: năm 2018 khai thác đạt 400 nghìn tấn than hầm lò, năm 2019 khai thác đạt 800 nghìn tấn than hầm lò, tạo bước đệm để Công ty đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn than hầm lò/năm theo đúng tiến độ Dự án./.
Hoàng Hiền 

Giám sát khí mỏThuc phamThan Hòn gaiKiểm soát vào ra NBCThan Hà LầmCong Nghe MoThan Nam Mẫuvinacomin