Đón nhận danh hiệu "Doanh nghiệp giỏi" năm 2017

Thứ Hai 22:49 28/05/2018

Tối ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã vinh dự là một trong số các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh được nhận bằng khen tại hội nghị tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua ‘‘Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan, đơn vị văn hóa" năm 2017 do tỉnh Quảng Ninh tổ chức

Với hiệu quả thiết thực, phong trào thi đua “Doanh nghiệp giỏi” đã góp phần giúp Công ty nói riêng, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển qua kết quả hoàn thành 4 tiêu chí chính: Sản xuất kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; Xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa doanh nghiệp; Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Để quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2018, Công ty tiếp tục đăng ký với tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành Doanh nghiệp giỏi năm 2018./.

Hoàng Hiền

Than Quang hanhThan Hà LầmThuc phamThan Nam MẫuThan Hòn gaivinacomin