3 tháng đầu năm đào 2000m lò neo

Thứ Hai 13:52 09/04/2018

Trong quý I năm 2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã khai thác được 337 nghìn tấn than nguyên khai; bốc xúc 1,8 triệu m3 đất đá; doanh thu 506 tỷ đồng; đào 2.500 mét lò (trong đó có 2.000 mét lò neo); Tiêu thụ 364 nghìn tấn than với doanh thu 506 tỷ đồng

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Công ty thực hiện đều đạt và vượt nhiều so với kế hoạch quý, đặc biệt, chỉ tiêu đào chống lò bằng vì neo đã vượt 26% so với kế hoạch năm được Tập đoàn giao. Các khâu sản xuất luôn đảm bảo giữ vững an toàn và trật tự an ninh. Với kết quả đạt được, người lao động có đủ việc làm với mức lương bình quân đạt 7,85 triệu đồng/tháng.

 

Thực hiện Chỉ thị của TKV về tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng, tái cơ cấu lực lượng lao động và để đáp ứng tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò, Công ty đang thực hiện song song 2 nhiệm vụ: vừa sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, phòng ban vừa tổ chức tuyển dụng lao động nghề hầm lò. Với nhiều cố gắng, trong 3 tháng đầu năm, Công ty đã tuyển dụng được 123 học sinh kỹ thuật hầm lò - đạt 123% kế hoạch quý và tiếp nhận thêm 103 lao động để bổ sung cho các đơn vị khai thác, đào lò trong Công ty.

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh quý I năm 2018, Công ty đã đề ra các biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính quý II, cụ thể: Bốc xúc 1,1 triệu m3 đất đá, khai thác 345 nghìn tấn than nguyên khai (trong đó có 220 nghìn tấn than lộ thiên và 125 nghìn tấn than hầm lò), tiêu thụ 378 nghìn tấn, doanh thu 509 tỷ đồng, đào 2.360 mét lò (trong đó đào 1.770 mét lò neo), phấn đấu đạt mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng và tuyển dụng được tối thiểu 100 lao động nghề hầm lò. Cũng trong quý II, Công ty sẽ triển khai thi công lắp đặt máy khấu combai trong lò chợ để nâng cao hiệu quả khai thác than khi áp dụng cơ giới hóa./.
Hoàng Hiền 

vinacominThan Quang hanhThan Nam MẫuThuc phamThan Hà LầmThan Hòn gai