Thợ lò thu nhập cao của Công ty được Tập đoàn tuyên dương

Thứ Hai 14:15 02/04/2018

Ngày 31/3/2018, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018 tại thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ

Các công nhân: Phan Hà Bắc (Công trường Vỉa 14), Hoàng Huy Trường (Phân xưởng Trạm mạng - Thoát nước), Trần Văn Quỳnh (Công trường Đào lò 2) vinh dự được bầu đại diện cho công nhân lao động Công ty đi dự Hội nghị.

 
 
 

Tại Hội nghị, 4 thợ lò của Công ty có thu nhập trên 300 triệu đồng trong 2 năm liên tục (2016, 2017) đã được Tập đoàn tôn vinh gồm các công nhân: Nguyễn Đăng Thanh, Nguyễn Văn Hùng (Công trường Đào lò 1), Hoàng Công Dương, Nguyễn Văn Quyết (Công trường Đào lò 2). Với khí thế thi đua sôi nổi, được sự quan tâm chu đáo, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty và lãnh đạo đơn vị, đội ngũ thợ lò của Công ty đã và đang quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đào lò, khai thác than được giao năm 2018, phấn đấu sẽ có nhiều thợ lò đạt mức thu nhập cao hơn năm 2017, góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao./.

 
Hoàng Hiền 

Than Quang hanhThan Hà LầmThan Hòn gaivinacominThuc phamThan Nam Mẫu