6 Tháng đầu năm 2017 đào hơn 2.200 mét lò

Thứ Sáu 11:28 07/07/2017

Qua 6 tháng đầu năm 2017, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã khai thác 550 nghìn tấn than nguyên khai - đạt 65% kế hoạch năm; bốc xúc 3,16 triệu m3 đất đá - đạt 53% kế hoạch năm; doanh thu 760 tỷ đồng - đạt 50% kế hoạch năm; đào 2.258 mét lò - đạt 59% kế hoạch năm trong đó Công ty tự đào 1.683 mét

Người lao động có đủ việc làm, các khâu sản xuất luôn đảm bảo giữ vững an toàn và trật tự an ninh. Với kết quả đạt được, Công ty thu lợi nhuận trên 11 tỷ đồng và người lao động đạt mức lương bình quân 6,8 triệu đồng/tháng.

Thực hiện Chỉ thị của TKV về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động, Công ty đã và đang tiếp tục sắp xếp lại lực lượng lao động tại các đơn vị, phòng ban. Công ty đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện đào tạo lại nghề cho người lao động chuyển đổi từ nghề lộ thiên sang nghề hầm lò và tuyển dụng mới lao động làm việc trong hầm lò. Qua 6 tháng Công ty đã tiết giảm được 65 lao động nghề lộ thiên và tuyển dụng, tiếp nhận 160 lao động nghề hầm lò để bổ sung cho 1 công trường khai thác than lò chợ và 2 công trường đào lò trong Công ty.

Tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đã đề ra các biện pháp thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính quý III: Bốc xúc 1,4 triệu m3 đất đá, khai thác 195 nghìn tấn than nguyên khai (trong đó có 140 nghìn tấn than lộ thiên và 55 nghìn tấn than hầm lò), tiêu thụ 330 nghìn tấn than các loại, doanh thu 385 tỷ đồng, đào 1.350 mét lò (trong đó tự đào 1.090 mét), phấn đấu đạt mức lương bình quân 7,6 triệu đồng/người/tháng. Cũng trong quý III, Công ty sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đào lò để đưa lò chợ 41102 chính thức đi vào hoạt động /.

 
Hoàng Hiền

Than Hòn gaiThan Hà LầmThan Quang hanhThuc phamThan Nam Mẫuvinacomin