Tổ chức hội nghị sơ kết SXKD Quý III và 9 Tháng đầu năm 2016

Thứ Sáu 8:29 07/10/2016

Ngày 5 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2016. Tới dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, bí thư Đảng ủy, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, trưởng phòng, quản đốc, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn bộ phận và bí thư chi đoàn các công trường, phân xưởng, phòng ban.

Qua 9 tháng đầu năm, Công ty đã khai thác 812 nghìn tấn than nguyên khai - đạt 90,2% kế hoạch, bốc xúc 5,14 triệu m3 đất đá - đạt 71,5% kế hoạch; Tiêu thụ 881 nghìn tấn than - đạt 69% kế hoạch; Doanh thu 856 tỷ đồng - đạt 68% kế hoạch; Đào lò xây dựng cơ bản 1.585 mét, đạt 118% kế hoạch trong đó tự đào 652 mét - đạt 145% kế hoạch; thuê ngoài 932 mét - đạt 104% kế hoạch; Tổng số lao động 2.041 người với thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng - đạt 107 % kế hoạch.

Thực hiện Chỉ thị của TKV về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động, Công ty đã rà soát, bố trí, sắp xếp lại lực lượng lao động các đơn vị, phòng ban hợp lý, đặc biệt bố trí đào tạo lại nghề cho người lao động và sắp xếp dần chuyển đổi từ lộ thiên sang phục vụ hầm lò, tuyên truyền vận động người lao động có sức khỏe yếu, lao động dôi dư do cơ cấu lại được nghỉ việc theo chế độ. Kết quả: đến thời điểm 30/9/2016 lao động tiết giảm được là: 274 người, dự kiến cả năm 2016 Công ty tiết giảm tổng số 303 lao động.

Hội nghị đã đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch quý IV năm 2016, cụ thể: Bốc xúc 2 triệu m3 đất đá, khai thác 88.000 tấn than nguyên khai, tiêu thụ 386.000 tấn than các loại, doanh thu trên 349 tỷ đồng, đào lò xâydựng cơ bản  500 mét trong đó tự làm 347 mét, thuê ngoài 152 mét./.

Hoàng Hiền

Than Nam MẫuIATAThan Hà LầmThan Quang hanhThan Hà TuThan Hòn gaiThuc phamvinacomin