Tổ chức huấn luyện PCCC năm 2017

Thứ Hai 7:58 29/05/2017

Để bồi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng thực hành, xử lý các tình huống cháy nổ cho người lao động, trong 2 ngày: 23 và 25 tháng 5 năm 2017, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy đợt 1 năm 2017 cho 105 cán bộ, công nhân lao động Công ty.

Các đối tượng tham gia huấn luyện được cán bộ Trung tâm nghiên cứu ứng dụng huấn luyện phòng cháy chữa cháy  Công an tỉnh Quảng Ninh  giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.  Đây là hoạt động thường niên được Công ty duy trì tổ chức hàng năm cho tất cả các đối tượng liên quan. Với kiến thức phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ và trải qua nhiều lần thao tác thực hành, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công ty luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hạn chế thấp nhất sự cố do nguyên nhân cháy nổ gây ra tại các đơn vị sản xuất trong Công ty./.

 
Hoàng Hiền 

Than Hòn gaivinacominThan Quang hanhThan Nam MẫuThuc phamThan Hà Lầm