Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và Hội nghị người lao động năm 2017

Thứ Ba 7:48 03/01/2017

Ngày 23/12/2015, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Hội nghị Người lao động năm 2017

Tới dự Hội nghị có 350 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 người lao động làm việc tại các đơn vị, phòng ban trong Công ty. Trong năm 2016, Công ty gặp rất nhiều khó khăn lớn: Ranh giới khai trường ngày càng mở rộng về khu vực dân cư dẫn đến công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ hết sức phức tạp; Do ảnh hưởng trượt lở bờ tầng khu vực phía Tây và Tây Bắc khai trường Vỉa 11 làm vỉa than bị nén ép, dịch chuyển, biến dạng không còn nguyên vỉa nên chất lượng than nguyên khai sản xuất không đạt kế hoạch làm giảm doanh thu hàng chục tỷ đồng; Công ty đang trong quá trình chuyển đổi từ khai thác than lộ thiên sang khai thác than hầm lò nên việc sắp xếp lại tổ chức sản xuất, chuyển đổi lao động để vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty vừa đảm bảo việc làm và quyền lợi của người lao động gặp nhiều trở ngại; Thêm vào đó, việc tuyển sinh lao động hầm lò rất khó do tỷ lệ học sinh bỏ học, bỏ làm cao; Quá trình đào các đường lò mức -350 của nhà thầu còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.  

 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn song Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn, sự thống nhất, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự cố gắng, vượt khó, chia sẻ của toàn thể người lao động. Kết quả: Công ty đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao: Bốc xúc trên 7,2 triệu m3 đất đá, khai thác 906 nghìn tấn than nguyên khai, đào trên 2.300 mét lò, tiêu thụ trên 1,2 triệu tấn than các loại, tổng doanh thu trên 1.160 tỷ đồng, tiền lương bình quân đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng với mức lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng.
 
Hội nghị đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết năm 2017, theo đó, dựa trên mục tiêu, kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh năm 2017 ký với TKV, Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chủ yếu: Đào 4.050 mét lò trong đó tự đào 2.450 mét; bốc xúc 8,5 triệu m3 đất đá, sản xuất 1 triệu tấn than nguyên khai, đạt 1.519 tỉ đồng doanh thu, thu nhập bình quân trên 7,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng; Kết thúc khai thác than lộ thiên từ mức -90 đến mức -135 Công trường Vỉa 11 trước mùa mưa năm 2017; Trong quý II đưa lò chợ đầu tiên vào hoạt động và triển khai đào cặp lò ngầm từ mức +20 đến mức -115 tại khu II Vỉa 11; Đặc biệt chú trọng việc thực hiện tái cơ cấu lao động và sắp xếp, chuyển đổi lao động lộ thiên sang sản xuất hầm lò hợp lý; Giữ vững an toàn, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động nặng; Đảm bảo tốt công tác môi trường khu dân cư giáp ranh; Giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động./.
Hoàng Hiền 

Than Quang hanhThan Nam MẫuThuc phamvinacominThan Hà LầmThan Hòn gai