Thành lập công trường khai thác số 1

Thứ Năm 8:36 23/03/2017

Để chuẩn bị cho quá trình sản xuất khi lò chợ đầu tiên của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin chính thức đi vào hoạt động, Công ty đã thành lập thêm Công trường khai thác số 1 từ ngày 19 tháng 3 năm 2017

Sau khi Công ty hoàn thiện lò chợ đầu tiên, Công trường khai thác số 1 sẽ trở thành một trong những đơn vị sản xuất chính thực hiện nhiệm vụ khai thác than lò chợ đồng thời thực hiện thêm nhiệm vụ đào lò chuẩn bị sản xuất. Bước đầu, cơ cấu tổ chức của Công trường gồm 11 lao động gián tiếp để chuẩn bị các phần việc cho 1 công trường hoàn thiện nhằm đảm nhận tốt chức năng, nhiệm vụ được Công ty giao./.
 
Hoàng Hiền 

vinacominThan Quang hanhIATAThuc phamThan Hòn gaiThan Hà TuThan Hà LầmThan Nam Mẫu