Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016

Thứ Sáu 14:28 15/04/2016

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thị trường than tiêu thụ chưa phục hồi, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều trở ngại, quá trình bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ rất phức tạp..


Song tính đến hết quý I năm 2016, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã bốc xúc được 1,6 triệu m3 đất đá, khai thác 390 nghìn tấn than nguyên khai, tiệu thụ 300 nghìn tấn than các loại, doanh thu trên 308 tỉ đồng. Với kết quả trên, lợi nhuận quý I Công ty thu được trên 5 tỷ đồng, mức lương bình quân mỗi cán bộ, công nhân lao động trên 6,7 triệu đồng/người/tháng. 
 
Để đạt được kết quả trên một phần là do ngay từ đầu năm Công ty triển khai nghiêm túc việc tiết giảm chi phí sản xuất như: Giao hạn mức tồn kho vật tư, xây dựng và ban hành lại định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu, năng suất lao động phù hợp với điều kiện sản xuất và tình trạng kỹ thuật của thiết bị; Hướng dẫn các công trường, phân xưởng xây dựng các biện pháp tiết kiệm chi phí cụ thể...
Thông qua kết quả đạt được, Công ty đã đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cụ thể trong những quý tiếp theo trong đó đặc biệt ưu tiên đến việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hầm lò và tuyển sinh lao động làm việc trong hầm lò để đảm bảo đạt mục tiêu ra than hầm lò sớm hơn so với dự kiến.
Hoàng Hiền 

Than Nam MẫuGiám sát khí mỏCong Nghe MoThan Hòn gaiKiểm soát vào ra NBCvinacominThan Hà LầmThuc pham