Tổ chức phát động thi đua nối thông ngầm vận tải, Lò thông gió và chiến dịch 50 ngày đêm xúc dọn bùn moong

Thứ Ba 12:46 22/03/2016

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân Mỏ - Truyền thống Ngành than và 20 năm thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, ngày 18/3/2016, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức phát động thi đua nối thông ngầm vận tải mức +50 đến mức -20 và lò thông gió mức +36 đến mức -30

Tại lễ phát động, Giám đốc Công ty Cổ phần Than Núi Béo và Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 đã ký cam kết thi đua hoàn thiện phần việc trên vào ngày 28 tháng 7 năm 2016. 

Tiến độ nối thông ngầm vận tải với ngầm thông gió hoàn thành sớm hơn so với dự kiến sẽ tạo việc làm ổn định cho số công nhân hầm lò của Công ty đã hoàn thiện chương trình đào tạo, qua đó nguồn lao động đang thực hiện các phần việc khai thác than lộ thiên của Công ty sẽ có điều kiện tiếp cận, học hỏi để dần chuyển đổi sang công nghệ khai thác than hầm lò. Việc sớm ra than sẽ cho phép Công ty trích khấu hao đầu tư xây dựng cơ bản và giảm chi phí lãi vay của Dự án.
 
Bên cạnh đó, tranh thủ thời tiết những tháng đầu năm khô ráo, thuận lợi cho quá trình khai thác than lộ thiên, Công ty đã tổ chức phát động thi đua sản xuất than 50 ngày đêm để xúc dọn bùn và lấy than dưới lòng moong xong trước mùa mưa, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: bốc xúc 940 nghìn m3 đất đá, khai thác 615 nghìn tấn than nguyên khai, dọn 150 nghìn m3 bùn moong. Để đạt năng suất, chất lượng đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, Công ty đã triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể, giao việc chi tiết cho các công trường khai thác, chế biến, phân xưởng vận tải than, đất và phân xưởng phục vụ phụ trợ. Các phòng chức năng có liên quan được tăng cường cán bộ trực tiếp giám sát sản xuất 3 ca. Trong đợt phát động, Công ty đã phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động cũng như các đoàn viên công đoàn khi hưởng ứng, tham gia. Song song với việc phát động, Công ty sẽ áp dụng chế độ khuyến khích tiền lương hàng tháng và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành vượt mức vào thời điểm kết thúc đợt phát động./.
 

Cong Nghe MoGiám sát khí mỏvinacominThan Nam MẫuThan Hòn gaiKiểm soát vào ra NBCThuc phamThan Hà Lầm