Lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Thứ Năm 13:00 24/03/2016

Chiều ngày 02/7/2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã diễn ra Lễ bàn giao chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin

Đến dự Lễ bàn giao giữa ông Hoàng Minh Hiếu - trưởng ban, thành viên ban Quản lý vốn TKV với ông Nguyễn Văn Trịnh - trưởng ban, thành viên ban Quản lý vốn TKV có các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, phó Giám đốc, đại diện tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và trưởng phòng, quản đốc các đơn vị, phòng ban trong Công ty.

 

Theo Quyết định số 1275/QĐ - TKV ngày 30/6/21015 của Tập đoàn TKV,  từ ngày 30/6/2015, ông Hoàng Minh Hiếu thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin. Ông Nguyễn Văn Trịnh sẽ thay ông Hoàng Minh Hiếu làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty.

Than Nam MẫuThan Hà TuThan Quang hanhThuc phamCong Nghe MoThan Hòn gaiThan Hà LầmGiám sát khí mỏvinacominKiểm soát vào ra NBC