"Chìa khoá vàng" của Than Núi Béo

Thứ Năm 13:27 02/10/2014

Trong bối cảnh SXKD gặp nhiều khó khăn như hiện nay, khoán quản trị chi phí được xem như chiếc “chìa khóa vàng” giúp Than Núi Béo nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động cũng như đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Luôn đặc biệt quan tâm đến công tác này nên hiện nay Than Núi Béo đang là đơn vị duy nhất trong Tập đoàn có riêng một phòng chuyên môn - Phòng Quản lý chi phí để đảm trách các việc liên quan đến khoán quản chi phí nội bộ toàn Công ty.

Quyết liệt trong khoán quản chi phí
 

Năm 2014 là năm Than Núi Béo tiếp tục gặp phải khó khăn về nhiều mặt: điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, diện khai thác và lòng moong chứa nước bị thu hẹp do đổ bãi thải trong, sản lượng than giảm… Do đó, một trong những giải pháp tiên quyết hàng đầu Lãnh đạo Công ty đặt ra chính là phải tăng cường và quyết liệt trong khoán quản trị chi phí; coi đây là mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm triển khai trong cả năm.
 
Cùng với việc tiết kiệm tối đa các yếu tố đầu vào, Công ty tiếp tục duy trì khoán sản phẩm, chi phí sản xuất, khoán quản trị công nghệ, cho các công trường, phân xưởng, phòng ban. Các đơn vị đã xây dựng chương trình hành động tiết giảm chi phí; thực hiện quản lý chi phí sản xuất hàng ngày và được toàn thể người lao động tham gia. Đối với chi phí nhiên liệu là một chi phí chiếm tỷ trọng cao, để chống thất thoát, Công ty lắp đặt và khai thác có hiệu quả hệ thống cảm biến nhiên liệu, chương trình quản lý nhiên liệu trên mạng internet để kiểm soát tiêu hao nhiên liệu đến từng đầu xe máy. Đồng thời, Công ty rà soát ban hành lại định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng áp dụng tiến bộ kỹ thuật; cải tiến tổ chức quản lý để tiết giảm tiêu hao vật tư nhiên liệu.
 
Một trong những biện pháp cốt lõi khác Than Núi Béo tập trung triển khai chính là bám sát để có những điều hành sản xuất linh hoạt, phù hợp; triệt để áp dụng các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật, rà soát kỹ lưỡng từng thiết bị góp phần tăng năng suất, hiệu quả của thiết bị trong từng ca; chú trọng chăm sóc tốt thiết bị. Mặt khác, Công ty cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư trước khi nhập kho; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tư vấn giá vật tư Công ty; tập trung quản lý dòng tiền, tối ưu hóa các hoạt động tài chính để giảm chi phí lãi vay, đảm bảo hệ số nợ phải không cao hơn hạn mức…
             
Phòng Quản lý chi phí hoạt động hiệu quả
 
Việc thành lập riêng một Phòng Quản lý chi phí cho thấy sự quan tâm cũng như chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Than Núi Béo với công tác này. Được thành lập từ năm 2003, đến nay sau hơn 10 năm, Phòng Quản lý chi phí hoạt động rất hiệu quả.
 
Trưởng phòng Quản lý chi phí Công ty Dương Thị Thu Phong cho biết, được lãnh đạo Công ty giao đảm nhận lĩnh vực công tác mới, tương đối phức tạp, trong khi đó đa phần cán bộ của Phòng đều trẻ có trình độ nhưng kinh nghiệm chưa nhiều nên anh chị em trong Phòng luôn nỗ lực học hỏi. Từng thành viên trong Phòng tùy theo năng lực sẽ được phân công những nhiệm vụ cụ thể. Với việc tham khảo phương pháp làm việc của các đơn vị bạn, nghiên cứu thực tế của Công ty, các cán bộ của Phòng đã tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị xây dựng phương pháp hoạt động riêng cho Than Núi Béo: áp dụng mô hình gắn kết quả quản lý chi phí với mức thưởng phạt một cách xứng đáng nhằm khích lệ công nhân; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý ở công trường, phân xưởng, qua đó tuyên truyền và hướng dẫn đến người lao động. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Phòng còn quan tâm phát huy sáng kiến, cải tiến trong quản trị chi phí, ứng dụng công nghệ tin học, tự thiết lập các phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc và hướng dẫn các đơn vị sản xuất áp dụng. Hàng năm, Phòng duy trì có trên 2 sáng kiến hoặc giải pháp cải tiến nhằm tăng cường quản lý và làm lợi hàng chục triệu đồng.   
 
Có thể nói, những năm qua, Phòng Quản lý chi phí đã góp phần vào kết quả chung của Than Núi Béo. Chẳng hạn, trong công tác khoán và quản lý chi phí nội bộ đã tạo được ý thức tự giác tiết kiệm của người lao động, nâng cao vai trò quản lý cấp công trường, phân xưởng và gắn quản lý chi phí với điều hành sản xuất; năng suất thiết bị tăng cao; năm nào Than Núi Béo cũng có thiết bị đạt năng suất kỷ lục dẫn đầu Tập đoàn. Nhiều năm nay, Than Núi Béo luôn đạt được chỉ tiêu tiết kiệm chi phí so với giao khoán của Tập đoàn. Với những kết quả đáng ghi nhận đó, vừa qua, Phòng Quản lý chi phí đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Than Hà TuvinacominCong Nghe MoThan Hà LầmThuc phamGiám sát khí mỏThan Nam MẫuThan Hòn gaiThan Quang hanhKiểm soát vào ra NBC