Than Núi Béo sơ kết thực hiện quy chế phối hợp 8 tháng đầu năm 2014

Thứ Hai 13:04 15/09/2014

Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin vừa tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp 8 tháng đầu năm với Ủy ban nhân dân và Công an các phường Hà Tu, Hà Trung và Hà Phong (là những phường có ranh giới thuộc địa bàn sản xuất của Công ty) đồng thời tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa Đảng ủy Công ty với Đảng ủy các phường trên.

 
Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được trong việc phối hợp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và hỗ trợ kinh phí để khắc phục, sửa chữa, di chuyển các công trình dân sinh bị ảnh hưởng do hoạt động sản xuất của Công ty. Qua 8 tháng đầu năm thực hiện quy chế phối hợp, bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn tồn tại hiện tượng khai thác than  trái phép khu vực ranh giới Công ty quản lý. Để tiếp tục đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, Hội nghị đã thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường phối kết hợp chặt chẽ giữa Công ty với các phường có liên quan trong việc tuyên truyền, kiểm tra, thông tin giữa các bên và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm./.

Than Nam MẫuCong Nghe MoThuc phamThan Hà LầmGiám sát khí mỏvinacominKiểm soát vào ra NBCThan Hòn gai