Thực hiện chương trình tiết kiệm - chống lãng phí

Thứ Năm 10:50 07/04/2016

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và tăng cường ý thức tiết kiệm đối với người lao động, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã đề ra chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016


Chương trình sẽ được tiến hành đồng bộ tại các công trường, phân xưởng, phòng ban và triển khai thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.
Các nhiệm vụ chính cần thực hiện được quy định trong chương trình là: Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu tiết giảm 1,5 % yếu tố chi phí nhiên liệu, vật liệu, giảm từ 2% đến 5% lao động phục vụ, phụ trợ, quản lý, giảm từ 0,2% đến 0,25% độ tro than nguyên khai sản xuất và từ 0,2% đến 0,5 % độ tro bình quân than sạch sản xuất chính, giảm cung độ vận chuyển than, đất từ 20 mét đến 30 mét và tỷ lệ làm tơi đất đá từ 8% đến 12%; phấn đấu tăng từ 5% đến 10% năng suất và tăng giá bán than bình quân quy sạch từ 1% đến 1,5%  so với mức Tập đoàn giao khoán.
Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Công ty đề ra biện pháp thực hiện cụ thể đối với các phòng ban và đơn vị sản xuất. Đối với khối phòng ban, Công ty đề ra các biện pháp thực hành tiết kiệm cụ thể ở các lĩnh vực quản lý chính như: thăm dò, khai thác, chế biến than; thực hiện các dự án đầu tư; quản lý thiết bị, chi phí, lao động tiền lương và bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ...
Tại các đơn vị sản xuất, Công ty sẽ tiến hành giám sát, duyệt mức tiêu hao nhiên liệu cho từng đầu thiết bị theo ca sản xuất và công bố luôn kết quả thực hiện cũng như các vấn đề cần lưu ý đối với công nhân vận hành thiết bị vào ngày hôm sau để rút kinh nghiệm; Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện định mức lao động, tiền lương; Tăng cường kiểm tra chất lượng, quy cách vật tư trước khi lĩnh tại kho; Tổ chức cập nhật, theo dõi chi phí phát sinh, phân tích cụ thể nguyên nhân làm tăng chi phí để có biện pháp giải quyết kịp thời; Kiện toàn lại hệ thống sổ sách ghi chép, theo dõi...
Hoàng Hiền 

vinacominThan Hà LầmThan Nam MẫuCong Nghe MoThuc phamThan Hòn gaiKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏ