Ước thực hiện SXKD tháng 11 năm 2013

Thứ Năm 10:35 05/06/2014

Ước thực hiện 11 tháng năm 2013 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin bốc xúc 15.673.052 m3 đất đá, khai thác 3.884.064 tấn than SX, vận chuyển 124.866.614 Tkm Tổng Doanh thu hơn 1.873 tỷ đồng

STT

Chỉ Tiêu

Đơn vị

Kế Hoạch

Ước thực hiện

Kế hoạch Tháng 12


QĐ 6579

Quý 4

Tháng 11

Tháng 11

Lũy kế nămA

B

C

1

2

3

5

6 = 4+5

7


I

Khoan lỗ mìn ( Tự làm )

Mks

191.187

66,000

25,800

22.436

170.119

26,300


II

Than sản xuất

Tấn

4.265.000

1,279,743

446.847

424.91

3.884.064

382,000


1

Than nguyên khai

"

3,900,000

1,054,000

360,000

374.047

3.606.673

294,000


2

Than chế biến từ đất đá lẫn than

"

365

225,743

86.847

50.864

277.392

88,000


III

Bốc xúc đất sản xuất

M3

18.200.000

7,208,000

2.374.700

2.175.939

15.673.052

2,526,000


 

Vỉa 11

"

7.850.000

3,573,000

1.074.700

955.184

6.639.155

1,210,000


 

Vỉa 14

"

5.870.000

2,448,000

905

754.418

4.989.877

880,000


 

Đông Bắc

"

4.480.000

1,187,000

395

466.337

4.044.020

436,000


IV

Đào lò XDCB (CT Hầm lò1)

M

321

211

57.2

35.6

230

92


V

Vận chuyển

Tkm

153.910.452

50.402.436

17.501.336

15.003.000

124.866.614

17,565,986


1

Tự làm

"

90.583.772

30.257.957

9.172.672

8.089.000

73.686.299

8,143,854


2

Thuê ngoài

"

63.326.680

20.144.479

8.328.664

6.914.000

51.180.315

9,422,132


VI

Than tiêu thụ

"

4,050,000

1,232,590

440

396.256

3.578.012

473,000


1

Công ty TTHG

"

2,100,000

646,590

235

209.466

1.875.025

225,000


2

Công ty Kho vận Hòn Gai

"

1,950,000

586,000

205

186.79

1.702.987

248,000


VII

Doanh thu tiêu thụ

Tr.đ

2,094,339

632,975

229.876

206.258

1.877.001

244,044


1

Doanh thu than

"

2,073,440

627,725

228.476

205.846

1.873.534

244,044


a

Công ty TTHG

"

920,031

283,278

102.956

94.225

839.537

98,575


b

Công ty Kho vận Hòn Gai

"

1,153,408

344,447

125.52

111.621

1.033.997

145,469


2

Sản phẩm phụ ngoài than

"

20,900

5,250

1,400

412

3.467

 


 

Than Nam MẫuThan Hà LầmGiám sát khí mỏKiểm soát vào ra NBCThuc phamCong Nghe MovinacominThan Hòn gai