Đoàn Thanh niên Than Núi Béo được Đoàn Than Quảng Ninh công nhận là cơ sở Đoàn xuất sắc, dẫn đầu công tác Đoàn năm 2023

Thứ Ba 13:49 09/01/2024

Trong năm 2023, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là công tác tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên và công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Đoàn Thanh niên Công ty luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên, tăng cường triển khai cho đoàn viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tấm gương: "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ". Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 - NQ/ĐU ngày 26/2/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và công tác thanh niên trong Đảng bộ Than Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025; làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương sản xuất kinh doanh của TKV, của Công ty trên không gian mạng và tuyên truyền cho đoàn viên thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

Với sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng đoàn viên thanh niên, trong năm, 28 đoàn viên ưu tú đã được tham gia học tập các lớp nhận thức, bồi dưỡng kết nạp Đảng và 19 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

 

Ghi nhận thành tích của đoàn viên thanh niên Công ty, tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2023 do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức, Đoàn Thanh niên Công ty đã được Đoàn Than Quảng Ninh trao tặng giấy khen công nhận là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị năm 2023./.

Hoàng Hiền

Cong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCThan Hòn gaiGiám sát khí mỏThuc phamThan Nam MẫuThan Hà Lầmvinacomin