Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thứ Tư 11:17 24/08/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 343/KH - ĐU ngày 19/7/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty “về việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”

trong ngày 19/8/2016, Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho 583 đảng viên trong Công ty.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh - Bí Thư Đảng ủy khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của đất nước.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí bí thư đảng ủy Lã Tuấn Quỳnh, toàn thể các đảng viên trong Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng vụ Lý luận thuộc Ban Tuyên giáo trung ương truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết để nắm vững mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát cũng như các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới./. 

Hoàng Hiền

Than Nam MẫuThan Hòn gaiThan Hà LầmThuc phamThan Quang hanhvinacomin