Đảng bộ Than Núi Béo nâng cao chất lượng công tác Đảng

Thứ Sáu 11:57 06/06/2014

Do làm tốt công tác tổ chức, đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ Công ty cổ phần than Núi Béo đã kết nạp 7 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Về công tác tổ chức, Đảng uỷ Công ty đã tiến hành giải thể 1 Chi bộ Phân xưởng Vận tải do được điều chuyển sang Công ty Kho vận Hòn Gai theo chủ trương của Tập đoàn. Đảng uỷ Tập đoàn chỉ đạo các chi bộ hoàn thành công tác phân công nhiệm vụ năm 2014 cho đảng viên. Đồng thời, các Chi bộ đã kèm cặp giúp đỡ và đề nghị Đảng uỷ Công ty xét kết nạp 7 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng uỷ Công ty cũng cử 7 đảng viên mới tham gia học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Đảng uỷ tổ chức chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị. Mặt khác, Đảng uỷ Công ty cũng đang tiến hành rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ theo chỉ đạo của Đảng uỷ Than Quảng Ninh.

Than Hà LầmvinacominThan Hòn gaiThuc phamThan Nam MẫuThan Quang hanh