Tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Ba 22:27 03/06/2014

Trong 2 ngày 17 và 18/11/2012, Đảng uỷ Công ty Cổ phần than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Công ty.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Lê Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Than Quảng Ninh đã quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).
 
  
Trên cơ sở đó, tập thể Ban Thường vụ và các cá nhân ủy viên Ban Thường vụ đã trình bầy báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phát biểu làm rõ các nội dung trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, dân chủ. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ đã nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và đề ra những biện pháp khắc phục, quyết tâm thực hiện trong thời gian tới để công tác xây dựng Đảng ngày càng hoàn thiện, góp phần cho Công ty phát triển bền vững. Hội nghị đã được đồng chí Mai Lê Thành và tổ công tác của Đảng uỷ Than Quảng Ninh nhận xét, đánh giá: chuẩn bị đầy đủ các nội dung, thực hiện nghiêm túc đúng quy trình./. 

Than Hòn gaiThan Quang hanhThuc phamThan Nam MẫuThan Hà Lầmvinacomin