Triển khai học tập nghị quyết hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành khoá X

Thứ Ba 22:22 03/06/2014

Ngày 16/11/2008 tại trung tâm tổ chức hội nghị Tỉnh Quảng Ninh Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Núi Béo – TKV đã triển đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết hội nghị TW 7 khoá X

Đến dự buổi học tập có đồng chí Bùi Văn Khích bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, các đồng chí trong ban chấp hành đảng uỷ công ty và hơn 500 Đảng viên tại các chi bộ trực thuộc trong toàn công ty.
Đợt học tập xoay quanh các nội dung chính như sau :
Nghị Quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”

Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”
 
 
 
Để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của công ty trong những năm tới bên cạnh các giải pháp cơ bản trong SXKD, buổi triển khai học tập cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác thanh niên trong thời kỳ mới,bồi dưỡng để phát triển toàn diện; Tri thức hoá công nhân có chế độ đãi ngộ người tài; phát triển sản xuất gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường thu hút nguồn nhân lực từ nông dân, nông thôn./. 

Gia đìnhHầm lò IIThan Nam MẫuvinacominThan Hà TuĐiều trị ung thưThan Hà LầmThan Hòn gaiCong Nghe MoIATA