Học tập & làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba 22:25 03/06/2014

Ngày 26/03/2007 Tại Trung tâm Tổ chức Hội Nghị Tỉnh Quảng Ninh. Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hội nghị triệu tập gần 700 Đảng viên thuộc các chi, Đảng bộ 37 đơn vị phòng ban trong công ty, Nhà máy cơ khí Hòn Gai.
Hội nghị là buổi thảo luận về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương lớn vị cha già của dân tộc. Hội nghị cũng là buổi đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và phương hướng hoạt động trong năm 2007.

vinacominThuc phamThan Nam MẫuThan Hòn gaiThan Hà LầmThan Quang hanh