Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ công ty cổ phần Than Núi Béo - TKV

Thứ Ba 22:18 03/06/2014

Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 Đảng bộ Công ty Cổ phần than Núi Béo - TKV với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Trách nhiệm - Phát triển bễn vững" họp từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2010 với sự có mặt của 135 đại biểu triệu tập từ 30 Chi bộ đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở và thắm tình đoàn kết.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Viết Cường UV.BTV - Trưởng ban tuyên giáo ĐUTQN, các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ TQN, các đồng chí đại diện Đảng uỷ các phường trên địa bàn, các đơn vị ngành than vùng Hạ Long, các đơn vị khối khai thác than lộ thiên
 
   
 
Đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, Đại hội khẳng định:
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, tuy gặp không ít khó khăn, thử thách, dặc biệt là việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần vốn chi phối của Nhà nước; song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ than Quảng Ninh, sự hỗ trợ nhiều mặt của lãnh đạo Tập đoàn than TKV, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh, của Tập đoàn, TP Hạ Long, các Đảng bộ vùng than Hạ Long, Đảng bộ khối khai thác lộ thiên, cũng như Đảng bộ các phường trên địa bàn; Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện mọi nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều giải pháp hợp lý, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm 2005 - 2010, bảo đảm sản xuất kinh doanh tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách Nhà nước; thu nhập tiền lương, đời sống vật chất, tinh thần của CBCN được cải thiện nâng thêm một bước, an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ bản được giữ vững; đội ngũ CBCN ngày càng được nâng cao về chất.
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị có những bước phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua.
Thông qua phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ IX (2010 - 2015) với những định hướng tổng quát như sau:
Tiếp tục đẩy mạnh khai thác, phát huy mọi nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện, bền vững. Triển khai dự án khai thác than gầm Núi Béo với tiêu chí “ Mỏ xanh, sạch đẹp, hiện đại và thân thiện với môi trường ”, Tham gia các hoạt động liên doanh tại các dự án do tập đoàn phân công; Gắn quá trình đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cho hiệu quả.
Bảo đảm sự tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Từng bước đầu tư hiện đại hóa thiết bị, công nghệ khai thác, sử dụng thiết bị có công suất lớn; phấn đấu hàng năm thực hiện vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Tiếp tục cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCN, giữ vững ANTT, an toàn trong Công ty. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Tích cực phòng chống, đẩy lùi các tiêu cực, các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa thợ mỏ Núi Béo. Thực hiện tốt cơ chế dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện hơn nữa các quy định, quy chế quản lý. Chú trọng xây dựng đội ngũ CBCN lớn mạnh về mọi mặt nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Đại hội bầu BCH Đảng bộ khóa IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 17 đồng chí, BCH khoá IX đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, UBKT, CNUBKT Đảng uỷ Công ty đảm bảo nguyên tắc, thực sự dân chủ; Đại hội bầu đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ dự Đại hội Đảng bộ than Quảng Ninh lần thứ III gồm 08 đồng chí đại biểu chính thức.
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHOÁ IX NHIỆM KỲ 2010 – 2015
& DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH LẦN III. 
 
 

STT

Danh sách Ban chấp hành khoá IX nhiệm kỳ 2010 - 2015

Danh sách dự Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ III

1

Đồng chí : Lã Tuấn Quỳnh

Đồng chí : Lã Tuấn Quỳnh

2

Đồng chí : Vũ Anh Tuấn

Đồng chí : Vũ Anh Tuấn

3

Đồng chí : Lê Ngọc Tuấn

Đồng chí : Lê Ngọc Tuấn

4

Đồng chí : Nguyễn Tuấn Dũng

Đồng chí : Nguyễn Tuấn Dũng

5

Đồng chí : Mai Quảng Thái

Đồng chí : Mai Quảng Thái

6

Đồng chí : Bùi Văn Chí

Đồng chí : Bùi Văn Chí

7

Đồng chí : Bùi Anh Đức

Đồng chí : Bùi Anh Đức

8

Đồng chí : Nguyễn Thị Tâm

Đồng chí : Nguyễn Thị Tâm

9

Đồng chí : Nguyễn Phúc Hưng

 

10

Đồng chí : Nguyễn Hoà Bình

 

11

Đồng chí : Ngô Kiều An

 

12

Đồng chí : Nguyễn Hải Hùng

 

13

Đồng chí : Khổng Minh Lương

 

14

Đồng chí : Nguyễn Viết Bảy

 

15

Đồng chí : Nguyễn Văn Ném

 

16

Đồng chí : Trần Xuân Trung

 

17

Đồng chí : Lê Văn Giang

 

Thuc phamThan Hà LầmThan Quang hanhThan Hòn gaiThan Nam Mẫuvinacomin