Triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X

Thứ Ba 22:25 03/06/2014

Ngày 04/12/2007 Tại văn phòng 799 Lê Thánh Tông - Hạ long Công ty Cổ phần than Núi Béo – TKV đã tổ chức triển khai đợt học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương (Khoá X)

Đến dự và tham gia buổi học tập có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Thanh niên Công ty các đồng chí chánh, phó Giám đốc công ty, các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Lãnh đạo Nhà máy Cơ khí Hòn Gai.
Buổi học tập Thực hiện chương trình toàn khoá của Trung ương, từ ngày 05 đến ngày 14 tháng 7 năm 2007, tại Hà Nội. với 4 Nghị quyết mới ban hành : Nghị quyết “về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”; Nghị quyết “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; Nghị quyết “ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước”; và Nghị quyết “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại Hội X của Đảng. Đây là những vấn đề quan trọng, có mối quan hệ mật thiết và có ý nghĩa hết sức to lớn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của nước ta hiện nay.
Nghị quyết được quán triệt đến toàn Đảng bộ và phổ biến rộng khắp đến các chi bộ Trong công ty.

Than Hà TuIATAThan Nam MẫuĐiều trị ung thưCong Nghe MoHầm lò IIThan Hòn gaivinacominGia đìnhThan Hà Lầm