Than Núi Béo hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu: “lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công”

Thứ Sáu 13:00 21/10/2022

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh về việc phát động cuộc thi tìm hiểu “Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh - 75 năm lịch sử và những chiến công”


Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức cuộc thi trong toàn Công ty. Sau một tháng phát động, toàn Công ty đã có 838 bài dự thi trong đó nhiều bài đạt chất lượng cao. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể CBCNLĐ Công ty, qua đó giúp người lao động hiểu rõ hơn về thành tựu xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng, của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Với chất lượng được đánh giá cao nhất, bài dự thi của chị Vũ Thị Sen - nhân viên Trạm y tế phòng Tổ chức nhân sự được Ban Tổ chức gửi dự thi cấp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã đạt giải Khuyến khích./. 
 
Hoàng Hiền 

Than Hà LầmThan Quang hanhCong Nghe MoGiám sát khí mỏThan Hòn gaivinacominThan Nam MẫuKiểm soát vào ra NBCThuc pham