Than Núi Béo phát động thi đua tăng sản lượng khai thác than hầm lò và khuyến khích tiền lương 5 tháng cuối năm 2022

Thứ Bảy 13:14 13/08/2022

Quyết tâm thực hiện đạt sản lượng khai thác 1,5 triệu tấn than và đào trên 16 nghìn mét lò năm 2022, vừa qua Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã phối hợp phát động phong trào thi đua Sản xuất và khuyến khích tiền lương tăng sản lượng 5 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 5 tháng cuối năm Công ty sẽ phấn đấu khai thác đạt 738 nghìn tấn than nguyên khai, đào hơn 8,7 nghìn mét lò đồng thời luôn đảm bảo an toàn, an ninh chính trị nội bộ.

 

Để đạt mục tiêu trên, Công ty đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị sản xuất trực tiếp, gián tiếp và có cơ chế khuyến khích tiền lương mỗi tháng tăng từ 5% cho đến 20% so với các tháng trước đó. Mức thưởng khuyến khích sẽ được Công ty chi trả trực tiếp cùng kỳ thanh toán tiền lương tháng cho người lao động.

 

Song song với các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Công ty đã và đang phát động tiếp tục phát huy tốt hiệu quả, góp phần giúp Công ty tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất hiện nay./.

Hoàng Hiền

Than Nam MẫuThan Hà LầmThan Hòn gaiThuc phamCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCvinacominGiám sát khí mỏ