Tuyên dương 22 tổ sản xuất và 55 công nhân lao động trong Tháng công nhân năm 2022

Thứ Năm 10:11 16/06/2022

Hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 song song với việc đảm bảo an toàn, Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã xây dựng Kế hoạch liên tịch hưởng ứng Tháng phát động An toàn - Vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022. Kế hoạch được triển khai sâu rộng tới các công đoàn bộ phận, các tổ Công đoàn và từng người lao động trong Công ty.

Để đợt phát động mang lại hiệu quả thiết thực, Công ty đã tổ chức cho màng lưới an toàn, vệ sinh viên sinh hoạt theo chuyên đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của màng lưới an toàn, vệ sinh viên” đồng thời yêu cầu mỗi thành viên có ít nhất 01 kiến nghị. Qua đó, Công ty đã xử lý kịp thời nhiều nguy cơ mất an toàn trong sản xuất.

 

Cũng trong tháng 5, Công đoàn Công ty đã tổ chức tặng quà động viên các tổ sản xuất, công nhân tiêu biểu và thăm hỏi gia đình công nhân tai nạn lao động. Các công đoàn bộ phận đã hoàn thành hàng chục công trình và sáng kiến tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, góp phần tích cực hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Kết thúc tháng thi đua, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNLĐ, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và ổn định việc làm, thu nhập của người lao động.

 
 Với thành tích đạt được, 22 tổ sản xuất và 55 công nhân tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân trong Công ty đã được vinh danh tại Hội nghị tổng kết tháng phát động AT - VSLĐ và tháng Công nhân năm 2022./
 
Hoàng Hiền 

Giám sát khí mỏThuc phamvinacominKiểm soát vào ra NBCThan Nam MẫuCong Nghe MoThan Hà LầmThan Hòn gai