5 Công nhân kỹ thuật đạt danh hiệu thợ giỏi TKV năm 2017

Thứ Năm 11:15 02/11/2017

Sau quá trình ôn luyện và tham gia thi lý thuyết, thi thực hành tại Hội thi Thợ giỏi năm 2017 do TKV tổ chức, 5 công nhân của Công ty đã được Tập đoàn công nhận danh hiệu Thợ giỏi nghề Kỹ thuật xây dựng hầm lò và nghề Hàn điện

Nghề Kỹ thuật xây dựng hầm lò có các anh: Nguyễn Văn Khơi, Hoàng Văn Hiện, Nguyễn Ngọc Tuân và Vũ Khắc Quỳnh (thuộc Công trường Đào lò 1); nghề Hàn điện có anh Đặng Quang Vinh (thuộc Phân xưởng Sửa chữa Máy mỏ).

 
Đây là năm đầu tiên Công ty có thợ giỏi nghề Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò.  Hiện nay, Công ty đang tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo công nhân kỹ thuật phục vụ cho quá trình xây dựng, khai thác than hầm lò nhằm phấn đấu đạt tiêu chí: Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp, có thể vận hành thành thạo các thiết bị hầm lò tiên tiến, hiện đại nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất./.
 Hoàng Hiền

Thuc phamvinacominThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Quang hanhThan Hà Lầm