Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Thứ Năm 11:53 02/11/2017

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin để nâng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty lên 65%.

Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi mô hình sản xuất từ công nghệ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò. Việc tăng tỷ lệ sở hữu của TKV tại Công ty từ 52,9% lên mức 65% sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Công ty trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh bởi: Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò Công ty đang triển khai có tổng giá trị đầu tư  5.300 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu của Công ty mới chỉ có gần 400 tỷ đồng, do đó Công ty cần huy động nhiều nguồn vốn vay. Với tỷ lệ sở hữu lên tới 65% vốn điều lệ của Công ty, cùng với tiềm lực tài chính và uy tín của TKV trên thị trường vốn, khi TKV bảo lãnh sẽ giúp Công ty thuận lợi hơn để vay vốn thương mại; Thứ hai, bằng năng lực, uy tín và kinh nghiệm của mình, TKV có thể hỗ trợ nhiều phương diện để góp phần giúp cho Dự án hoàn thành đúng tiến độ; Thứ ba, khi chuyển đổi công nghệ, Công ty phải đối mặt với tình trạng dư thừa lao động khai thác lộ thiên và thiếu hụt lao động khai thác hầm lò. Với vai trò là cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của nhiều công ty, TKV có khả năng cân đối nguồn lao động trong ngành để đảm bảo sử dụng hiệu quả lao động, điều này rất có lợi cho Công ty thời điểm hiện nay.

 
Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, ngày 28/10/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại Đại hội, sau khi nghe Hội đồng quản trị trình bày các báo cáo, tài liệu liên quan, các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua 2 phần việc: Tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty và Cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “NBC”.
Hoàng Hiền 

Than Quang hanhvinacominThuc phamThan Hà LầmThan Hà TuThan Hòn gaiThan Nam MẫuGiám sát khí mỏCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBC