Tổ chức sản xuất theo mô hình 3 ca, 4 kíp

Thứ Năm 13:15 12/05/2016

Để đẩy nhanh tiến độ đào lò xây dựng cơ bản nhằm quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu ra than sớm của Dự án đầu tư công trình khai thác than hầm lò

từ ngày 4/5/2016, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin áp dụng mô hình tổ chức sản xuất 3 ca, 4 kíp đối với cán bộ, công nhân Công trường đào lò số 1. Các đối tượng sản xuất theo 4 kíp gồm có: phó quản đốc sản xuất, đốc công, lò trưởng, công nhân đào lò, công nhân nổ mìn chống xén lò, công nhân vận hành máng cào và thợ cơ điện. Các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện sắp xếp lao động, chuẩn bị vật tư... đầy đủ để tạo điều kiện thuận lợi cho Công trường Đào lò số 1 thực hiện theo mô hình 3 ca 4 kíp đảm bảo đạt năng suất lao động cao nhất đi đôi với việc giữ vững an toàn, an ninh trật tự.
 tho
Hoàng Hiền 

Than Nam MẫuvinacominThan Hà LầmThuc phamThan Hòn gaiGiám sát khí mỏCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBC