Tôn vinh tấm gương "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" Quý I năm 2020

Thứ Ba 15:41 26/05/2020

Hưởng ứng cuộc vận động đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng bộ Than Quảng Ninh phát động, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vincomin đã và đang xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” ở các đơn vị sản xuất trong Công ty

 

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Công ty đạt được quý I năm 2020, vừa qua, Đảng ủy Công ty đã lựa chọn và tổ chức trao quà trực tiếp tại các công trường, phân xưởng cho  4 tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” xuất sắc nhất trong số các lao động tiêu biểu của Công ty gồm các công nhân: Phạm Văn Phiếm - thợ vận hành điện, nước Phân xưởng Thông gió - Thoát nước; Tăng Minh Tùng - thợ sửa chữa cơ điện Phân xưởng vận tải giếng đứng; Nguyễn Công Quân - thợ lò Công trường Đào lò 5 và Vũ Đình Trung - thợ lò Công trường Khai thác 2. Các anh đều là những công nhân gương mẫu, có mức thu nhập và ngày công trong quý khá cao, tích cực phát huy sáng kiến và luôn nhiệt tình hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm cho các công nhân trẻ mới vào nghề.
 

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn Công ty đã có 367 lượt cá nhân tiêu biểu tháng và 67 lượt cá nhân tiêu biểu quý được Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty ghi nhận.

Phong trào xây dựng tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” ngày càng tạo sức lan tỏa từ các tổ, đội sản xuất đến các công trường, phân xưởng trong Công ty và trở thành một phong trào thi đua sôi nổi được đông đảo đảng viên, quần chúng lao động Công ty tích cực hưởng ứng./. 
 
Hoàng Hiền 

vinacominThan Hòn gaiThuc phamThan Nam MẫuThan Hà LầmThan Quang hanh