Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 213 và Tổng kết công tác phối hợp bảo vệ ANTT, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ năm 2021

Thứ Hai 14:25 10/01/2022

Ngày 07/01/2022, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy định 213 và tổng kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Đảng ủy Than Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long, Công an tỉnh và thành phố Hạ Long, các cơ quan có liên quan và các phường trên địa bàn thành phố

Trong năm 2021, để thực hiện tốt trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, Đảng ủy Công ty đã triển khai, quán triệt nội dung Quy định 213 và tăng cường quản lý, giáo dục, nâng cao chất lượng đảng viên. Nhìn chung cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty khi về sinh hoạt tại địa phương đều gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư. Nhiều cán bộ của Công ty tham gia Ban liên lạc, được cử làm tổ trưởng tổ Đảng thực hiện Quy định 213. Với kết quả đạt được, trong năm Đảng bộ Công ty không có đảng viên vi phạm quy định tại nơi cư trú. Qua nhận xét, đánh giá cuối năm của Đảng ủy các phường trên địa bàn có 82 đảng viên được đề nghị Đảng ủy Công ty khen thưởng về thành tích thực hiện tốt Quy định 213.

 

Cũng trong năm 2021, Đảng ủy Công ty đã ký thêm nội dung phối hợp về công tác phòng chống dịch Covid-19 với Đảng ủy các phường Hà Trung, Hà Tu, Hà Phong để giữ vững địa bàn an toàn.

Trong báo cáo tổng kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự và quản lý tài nguyên ranh giới mỏ năm 2021, đồng chí Lê Văn Giang, phó bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh: Với sự phối hợp và giúp đỡ của các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương, với sự chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, khắc phục những kẽ hở trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2021 Công ty không để xảy ra hiện tượng bốc xúc, đào lò với mục đích khai thác than trái phép, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong vận chuyển, mua bán, tiêu thụ than đồng thời luôn chủ động xử lý kịp thời các tình huống  phòng chống cháy nổ có thể xảy ra.

 
Để giữ vững an ninh trật tự trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, Hội nghị đã thống nhất đề ra các biện pháp phối kết hợp giữa Công ty với các phường có liên quan trong việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, thông tin giữa các bên và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo môi trường sản  xuất kinh doanh của Công ty ổn định trong năm 2022./.
 
Hoàng Hiền 

Giám sát khí mỏThan Quang hanhThan Hòn gaiThan Hà LầmThan Nam MẫuCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCThuc phamvinacomin