Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm, Tổng kết tháng công nhân, tháng AT-VSLĐ năm 2020

Thứ Bảy 11:24 20/06/2020

Ngày 18/6/2020, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiến tiến 5 năm giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết Tháng Công nhân, Tháng AT - VSLĐ năm 2020

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường - Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh;  Phạm Hồng Hạnh - Phó chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Công ty và 300 cá nhân tiêu biểu đại diện cho 2.800 CBCNLĐ Công ty.

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của người thợ mỏ, trong 5 năm qua, Công ty đã tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào thi đua mang tính đặc thù, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng năm. Công ty luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sản xuất phát triển. Thông qua quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, Công ty phát hiện được nhiều nhân tố điển hình tiên tiến và duy trì   biện pháp giúp đỡ các điển hình tiếp tục phấn đấu. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất hiện nay, Công ty luôn chú trọng bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình là những thợ lò tiêu biểu có ngày công và thu nhập cao.

 

Với kết quả đạt được từ các đợt phát động thi đua được tổ chức có hiệu quả xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đang trong giai đoạn chuyển đổi công nghệ từ sản xuất than lộ thiên sang hầm lò nhưng 5 năm qua Công ty luôn thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao; đảm bảo lợi nhuận; giữ vững an toàn, môi trường, an ninh trật tự; các chế độ, chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đóng góp vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty có một phần quan trọng của phong trào thi đua phát huy sáng kiến. Những sáng kiến được áp dụng thành công đã góp phần giúp Công ty giải quyết nhiều khó khăn, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Qua 5 năm thực hiện, Công ty đã thu được hơn 1.000 sáng kiến với giá trị làm lợi đạt 9 tỷ đồng. Với thành tích trên, 20 lượt CBCNLĐ có nhiều đóng góp đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tôn vinh và tặng bằng Lao động sáng tạo.

Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, tập thể CBCNLĐ Công ty đã 3 lần được Bộ Công thương và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tặng Cờ thi đua; 01 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; 10 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 58 cá nhân được Bộ Công thương và Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 250 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TKV; 1.351 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng trăm tập thể, cá nhân được các bộ, ngành tặng bằng khen, giấy khen...

Trong nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2020 - 2025, Ông Nguyễn Tiến Nhương - Chủ tịch Công đoàn Công ty kêu gọi toàn thể CBCNLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua Công ty phát động để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đấy sản xuất phát triển, giúp Công ty xây dựng thành công Mỏ than hầm lò Núi Béo hiện đại.

Hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 song song với việc đảm bảo an toàn trong sản xuất, Giám đốc và Công đoàn Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã xây dựng Kế hoạch liên tịch hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng AT - VSLĐ năm 2020. Kế hoạch được triển khai sâu rộng tới các công đoàn bộ phận, các tổ Công đoàn và từng người lao động trong Công ty.

 

Để đợt phát động mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn đã phối hợp với Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong quá trình sản xuất và tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ sản xuất tiêu biểu, gia đình công nhân tai nạn lao động. Đặc biệt, Công ty đã triển triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các công đoàn bộ phận đã hoàn thành 12 công trình, 25 sáng kiến kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Kết thúc đợt phát động, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNLĐ, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tháng 5 và 5 tháng đầu năm; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và ổn định việc làm, thu nhập của người lao động.

Để thực hiện có hiệu quả Tháng hành động về AT - VSLĐ, Công ty đã tổ chức cho màng lưới AT - VSV sinh hoạt chuyên đề: “Đẩy mạnh cải thiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT - VSLĐ tại nơi làm việc”, tiếp thu và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn do các đơn vị kiến nghị.

Với thành tích đạt được, 22 tổ sản xuất và 22 công nhân tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân trong Công ty đã được vinh danh tại Hội nghị./.
Hoàng Hiền 

Than Nam MẫuThan Hà LầmThan Quang hanhvinacominThuc phamThan Hòn gai